Kies uit 3 security abonnementen voor het juiste beschermingsniveau

Grote voordelen van Dr. Web Anti-virus service

Dr.Web anti-virus service – snelst mogelijke rendement op uw IT investering

Security uitgaven onder controle

Flexibele licensering is de sleutel tot lage en voorspelbare IT uitgaven

  • Maandelijkse servicekosten maakt het geen grote stap om op de Anti-virus Service over te stappen ondanks een krapper IT Budget
  • Verschillende abonnentsvormen voorzien in een keuze naar gelang de informatiebeveiligingseisen en wensen
  • Flexibele licensering maakt het voor een organisatie mogelijk om de security uitgaven terug te dringen in maanden dat ze niet nodig zijn in overeenstemming met de bedrijfsbehoeften. De klant wordt alleen belast op basis van de echte connecties van het systeem die verhoogd en verlaagd kunnen worden op ieder moment. Een organisatie kan zodoende alleen betalen voor het volume van benodigde diensten en de IT Security uitgaven exact plannen.

Professionele beheerservice verlaagt de anti-virus TCO

Extern beheer van deze dienst garandeert een onbevoordeelde analyse en hogere beveiliging van de IT infrastructuur.

  • De service voorziet uw organisatie van professioneel beheer van de anti-virus security software gedurende de abonnementsperiode. De anti-virus service beheerder is een security professional met uitgebreide en diepgaande kennis van de anti-virus software en daaraan gerelateerde beveiliging.
  • In een zo'n kort mogelijk tijdsbestek wordt de anti-virus service geimplementeerd en geconfigureerd en ontvangt u tijdens het gebruik meteen de technische ondersteuning.
  • Het ervaren service beheer antwoordt snel op nieuwe dreigingen en initieert netwerk herstel maatregelen na een virusaanval om zodoende de kosten tot een minimum te reduceren.
  • Compliance wordt bereikt door security beleid voor al uw beschermde objecten.
  • Efficientie van de anti-virus software is niet langer afhankelijk van de vaardigheden van uw systeembeheerder binnen uw organisatie.
Go to top